inspiraktivastart 

Välkommen till INSPIRAKTIVA

En plats för andning, pedagogik, medvetenhet och fördjupning av något så grundläggande för livet som andningen.
Inspiraktiva har en gedigen kunskap och mångårig erfarenhet av att arbeta med andning ur olika aspekter. I många olika kulturer runt om i världen, har andningen använts i olika syften, som att förbättra hälsan och höja medvetendet.
Inspiraktiva verkar för att sprida både kunskaper och upplevelser av hur andningen påverkar livet och livsenergin. Hur den kan användas till att lösa fysiska och psykiska spänningar, förbättra hälsan, minska stressen och öka både medvetenheten och livskvaliteten. Det gör vi genom att hålla kurser och seminarier, men framförallt genom att utbilda andningspedagoger i vår 1,5-åriga utbildning som just nu pågår i Stockholm och i Tallin, Estland.
Vi vänder oss både till företag och till privatpersoner.